JUDEȚUL CLUJ

Comuna Panticeu

Despre noi
Consiliul Local
Comuna Panticeu
Informații publice
PROCES - VERBAL privind rezultatul la proba scrisa a concursului pentru ocuparea funcției de execuţie contractuale vacante, de Asistent Medical Comunitar, din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Panticeu
14 iul. 2022 în categoria Carieră

Documente

Despre noi
Consiliul Local
Comuna Panticeu
Informații publice
Biroul Electoral de Circumscripție nr. 59 Panticeu
Petiții
Pentru a trimite o petiție vă rugăm accesați formularul printr-un click pe butonul de mai jos. (Prin Petiție se înţelege cererea, reclamaţia sau propunerea formulată în scris ori prin postă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa Primăriei)
Logo Hirama Tech
Un produs dezvoltat de Hirama Tech
Monitorul Oficial Local