JUDEȚUL CLUJ

Comuna Panticeu

Despre noi
Consiliul Local
Comuna Panticeu
Informații publice
PROCES - VERBAL - privind rezultatul probei scrise la concursul ---de recrutare funcționar public, consilier, clasa I, grad profesional ASISTENT - Compartimentul contabilitate şi achizitii publice
11 aug. 2022 în categoria Carieră

Documente

Despre noi
Consiliul Local
Comuna Panticeu
Informații publice
Biroul Electoral de Circumscripție nr. 59 Panticeu
Petiții
Pentru a trimite o petiție vă rugăm accesați formularul printr-un click pe butonul de mai jos. (Prin Petiție se înţelege cererea, reclamaţia sau propunerea formulată în scris ori prin postă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa Primăriei)
Logo Hirama Tech
Un produs dezvoltat de Hirama Tech
Monitorul Oficial Local