JUDEȚUL CLUJ

Comuna Panticeu

Despre noi
Consiliul Local
Comuna Panticeu
Informații publice
Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii in inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Panticeu
1 sept. 2023 în categoria Proiecte de hotărâri

Documente

Despre noi
Consiliul Local
Comuna Panticeu
Informații publice
Petiții
Pentru a trimite o petiție vă rugăm accesați formularul printr-un click pe butonul de mai jos. (Prin Petiție se înţelege cererea, reclamaţia sau propunerea formulată în scris ori prin postă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa Primăriei)
Logo Hirama Tech
Un produs dezvoltat de Hirama Tech
Monitorul Oficial Local