JUDEȚUL CLUJ

Comuna Panticeu

Despre noi
Consiliul Local
Comuna Panticeu
Informații publice
Un Centru Comunitar Integrat va fi înființat în comuna Panticeu pentru promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei
27 ian. 2023 în categoria Anunțuri
Despre noi
Consiliul Local
Comuna Panticeu
Informații publice
Petiții
Pentru a trimite o petiție vă rugăm accesați formularul printr-un click pe butonul de mai jos. (Prin Petiție se înţelege cererea, reclamaţia sau propunerea formulată în scris ori prin postă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa Primăriei)
Logo Hirama Tech
Un produs dezvoltat de Hirama Tech
Monitorul Oficial Local